bokee.net

中学教师博客

正文 更多文章

游都乐公园

                                                                              游都乐公园

何毓阳
 
久慕都乐园林美,今朝趁兴到城郊。
茫茫绿野消炎夏,片片池塘快吾曹。
佛殿堂堂观异域,书山处处赏风骚。
恢弘最是开元寺,金顶巍峨耸碧霄。
 
2015、7、13草
分享到:

上一篇:看老虎

下一篇:拜谒柳州开元寺

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码