bokee.net

中学教师博客

正文 更多文章

拂晓到镇江

                                                                                      拂晓到镇江

何毓阳
 
秋夜乘车到镇江,朦胧睡眼竟开张。
尝闻先哲夸京口,待看苏南展靓装。
大厦巍峨萦晓雾,长街隐约接康庄。
忽如幽梦刚刚醒,一派生机闹四方。
 
2015/9/22初草
分享到:

上一篇:磨山阻击战感赋

下一篇:游何园

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码